protezy konczyn dolnych

USPRAWNIANIE CHORYCH PO AMPUTACJI

Usprawnianie chorych po amputacji ma na celu przygotowanie ich do jak najbardziej ekonomicznego i estetycznego posługiwania się protezą.

Rehabilitacja pacjenta po amputacji musi odbywać się wielokierunkowo w płaszczyźnie rehabilitacji ruchowej, zawodowej, a przede wszystkim psychologicznej.

 

Wczesne usprawnianie obejmuje

 • ćwiczenia oddechowe
 • siadanie do posiłków
 • kontrolowany stopniowo wysiłek
 • zabezpieczanie przed przykurczami
 • utrzymanie pełnej ruchomości w stawach
 • ustabilizowanie objętości kikuta
 • wzmocnienie siły mięśniowej
 • ćwiczenia czucia powierzchownego i głębokiego kikuta
 • higiena i hartowanie kikuta
 • dbałość o właściwą postawę

Prawidłowe ułożenie kikuta

 • przy amputacji udowej – zabezpieczenia przed przykurczem zgięciowym i odwiedzeniowym w stawie biodrowym
 • przy amputacji poniżej stanu kolanowego – zabezpieczenie przed przykurczem zgięciowym w stawie kolanowym
 • przy amputacji w obrębie stopy – zabezpieczenie przed ustawieniem końsko-szpotawym

Nadanie odpowiedniego kształtu kikutowi (walcowatego lub łagodnego stożka)

Bandażujemy kikut do czasu zaprotezowania. W tym celu używa się opaski elastycznej o szerokości 12-15 cm (w zależności od szerokości kikuta). Bandaż prowadzi się najpierw od przodu do tyłu wzdłuż osi długiej kikuta. Następnie w górnej części kikuta nakłada się jeden zwój okrężny w celu podtrzymania całego bandaża i schodzi się skośnie na koniec kikuta. Od końca kikuta prowadzi się opaskę ósemkami coraz wyżej nadając mu kształt  ściętego stożka. Udo należy bandażować łącznie z pośladkiem.

Pielęgnując kikut nie należy używać tłustych kremów, ponieważ zmiękczają one nadmiernie skórę. Puder zatyka pory i sprzyja powstaniu wyprysku i stanów zapalnych skóry. W razie pocenia się puder zbija się w grudki, co może doprowadzić do podrażnienia skóry i zapalenia mieszków włosowych. Z doświadczenia wynika, że nie jest właściwe stosowanie maści na odleżyny, gdyż pod ich wpływem skóra staje się sucha i szorstka.

 

Usprawnianie przy protezowaniu

 1. Hartowanie kikuta – ma na celu przygotowanie go do obciążenia – stosuje się obciążenia kikuta na powierzchniach o różnej twardości ze stopniowym zwiększeniem ucisku, masaże przy użyciu gąbki, rękawicy, kąpiele naprzemienne w ciepłej i zimnej wodzie.
 2. Wzmacnianie siły mięśniowej – początkowo ćwiczenia czynne wolne, później oporowe.
 3. Ćwiczenia czucia powierzchniowego i głębokiego – ćwiczenia dotyku oraz ułożenia kończyny w przestrzeni.
 4. Ćwiczenia ogólnokondycyjne, korekcyjne postawy, oddechowe.
 5. Pielęgnacja kikuta, higiena i zasady dotyczące nakładania ochraniającej kikut pończochy.
 6. Nauka zakładania i zdejmowania protezy – konserwacja protezy, rola i nakładanie pończochy.
 7. Nauka chodu w protezie.
 8. Ćwiczenia upadania i równoważne.
 9. Ćwiczenia chodu w protezie – koordynacja ruchów, chwytanie przedmiotów, toaleta osobista, ubieranie się, jedzenie.

Usprawnianie przy przeciwwskazaniach do protezowania

 1. Ćwiczenia ogólnokondycyjne, oddechowe, oporowe kończyn dolnych.
 2. Nauka przesiadania się z wózka na łóżko, krzesło, przejście z wózka do wanny, nauka chodu za pomocą kul.
 3. Nauka wykorzystania kończyn zdrowych w samoobsłudze.
 4. Ćwiczenia dotyku oraz ćwiczenia ułożenia kikuta w przestrzeni.
 5. Układanie kikuta zapobiegające przykurczom.

Kody i limity cen dla przedmiotów ortopedycznych  NFZ

 Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy
Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę po amputacji palców    140 zł    9111.01
Proteza uzupełniająca stopę, skórzana, z tworzywa sztucznego 480 zł   9111.02
Proteza ze stawem skokowym lub bez stawu skokowego przy amputacji wg Lisfranca lub Choparta, skórzana 780 zł   9111.03
Protezy z tworzywa sztucznego
Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie podudzia
Proteza ze stawem skokowym lub bez przy amputacji wg Pirogowa lub Syme’a, skórzana, z tworzywa sztucznego 900 zł   9112.01
Proteza podudzia skórzana, z tworzywa sztucznego, drewniana lub z innych materiałów niewymienionych, z tulejką uda ze skóry, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym, stopa typu SACH  1500 zł   9112.02
Proteza podudzia tymczasowa z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym, stopa typu SACH 600 zł   9112.03
Proteza podudzia;-skórzana,-drewniana, z tworzywa sztucznego, modularna, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym, stopa typu SACH 860 zł   9112.04
Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie uda  
Proteza uda przy amputacji wg Grittiego lub wyłuszczenie w stawie kolanowym, skórzana, drewniana, z tworzywa sztucznego, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym, stopa typu SACH 1800 zł   9113.01
Proteza uda tymczasowa, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym, stopa typu 1000 zł   9113.02
Proteza uda modularna z miękkim pokryciem ciałopodobnym lub proteza wykonana z innych, niewymienionych materiałów, z zawieszeniem lub bez, stopa ze stawem skokowym, stopa typu SACH  2800 zł    9113.05
Protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie uda (wyłuszczenie w stawie biodrowym)
Proteza przy wyłuszczeniu w stawie biodrowym typ kanadyjski lub konwencjonalny, stopa ze stawem skokwym, stopa typu SACH 3000 zł   9114.01
 Protezowe wyrównanie skrótu kończyny dolnej: stopa ze stawem skokowym, stopa typu SACH, z zawieszeniem lub bez  1200 zł 9114.04
Wyposażenie dodatkowe do protez kończyn dolnych
 Pończocha kikutowa dla amputacji w obrębie stopy   18 zł/szt.   9115.01
 Pończocha kikutowa dla amputacji podudzia  18 zł/szt.   9115.02
Pończocha kikutowa dla amputacji uda  17 zł/szt.   9115.03
 Pończocha kikutowa albo majteczki przy jednostronnej pełnej amputacji kończyny dolnej albo majteczk i przy  obustronnej pełnej amputacji kończyn dolnych  30 zł/szt.   9115.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

end

 

Komentowanie zamknięte