Limit cenowe

Limit cenowe    rozporządz. MZ z dnia  06.12.2013
Legenda
PO Przedmioty ortopedyczne
AS Aparaty słuchowe
SO Optyka okularowa
SP Środki pomocnicze

Bardziej czytelne    limity cenowe NFZ
A.001 A.1 Protezowa wkładka do buta uzupełniająca stopę – do zwykłego obuwia PO 200 100
A.002 A.2 Proteza uzupełniająca stopę PO 600 100
A.003 A.3 Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym PO 1 800 100
A.003.N A.3 Naprawa:Proteza ostateczna w obrębie stawu skokowego z kikutem oporowym PO 540 100
B.004 B.4 Proteza tymczasowa podudzia PO 900 100
B.005 B.5 Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową i
połączeniem w obrębie stawu kolanowego
PO 2800 100
B.005.N B.5 Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa podudzia z tuleją udową
i połączeniem w obrębie stawu kolanowego
PO 840 100
B.006 B.6 Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową i
połączeniem w obrębie stawu kolanowego
PO 4500 100
B.006.N B.6 Naprawa: Proteza ostateczna modularna podudzia z tuleją udową
i połączeniem w obrębie stawu kolanowego
PO 1350 100
B.007 B.7 Proteza ostateczna skorupowa podudzia PO 1800 100
B.007.N B.7 Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa podudzia PO 540 100
B.008 B.8 Proteza ostateczna modularna podudzia PO 3500 100
B.008.N B.8 Naprawa: Proteza ostateczna modularna podudzia PO 1050 100
B.009 B.9 Wymiana leja w protezie tymczasowej podudzia PO 500 100
B.010 B.10 Wymiana leja w protezie ostatecznej podudzia PO 1500 100
B.011 B.11 Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie
podudzia
PO 1800 100
B.011.N B.11 Naprawa: Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w
obrębie podudzia
PO 540 100
C.012 C.12 Proteza tymczasowa w obrębie uda PO 1600 100
C.013 C.13 Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda PO 3000 100
C.013.N C.13 Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa w obrębie uda PO 900 100
C.014 C.14 Proteza ostateczna modularna w obrębie uda PO 5500 100
C.014.N C.14 Naprawa: Proteza ostateczna modularna w obrębie uda PO 1650 100
C.015 C.15 Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w obrębie uda PO 5000 100
C.015.N C.15 Naprawa: Protezowe wyrównanie skrócenia kończyny dolnej w
obrębie uda
PO 1500 100
C.016 C.16 Wymiana leja w protezie tymczasowej uda PO 500 100
C.017 C.17 Wymiana leja w protezie ostatecznej uda PO 2000 100
D.018 D.18 Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po
wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem
wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym
PO 6000 100
D.018.N D.18 Naprawa: Proteza ostateczna skorupowa z koszem biodrowym po
wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem
wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym
PO 1800 100
D.019 D.19 Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po
wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem
wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym
PO 7500 100
D.019.N D.19 Naprawa: Proteza ostateczna modularna z koszem biodrowym po
wyłuszczeniu w stawie biodrowym lub z krótkim kikutem
wymagającym zaprotezowania z koszem biodrowym
PO 2250 100D.020 D.20 Wymiana kosza biodrowego po wyłuszczeniu w stawie biodrowym PO 2000 100
E.021 E.21 Proteza kosmetyczna w obrębie ręki PO 800 100
E.021.N E.21 Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie ręki PO 240 100
F.022 F.22 Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia PO 1200 100
F.022.N F.22 Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie przedramienia PO 360 100
F.023 F.23 Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie przedramienia PO 2800 100
F.023.N F.23 Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie
przedramienia
PO 840 100
G.024 G.24 Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia PO 2400 100
G.024.N G.24 Naprawa: Proteza kosmetyczna w obrębie ramienia PO 720 100
G.025 G.25 Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie ramienia PO 4000 100
G.025.N G.25 Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą w obrębie
ramienia
PO 1200 100
G.026 G.26 Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po wyłuszczeniu w
obrębie stawu barkowego
PO 3000 100
G.026.N G.26 Naprawa: Proteza kosmetyczna całej kończyny górnej po
wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego
PO 900 100
G.027 G.27 Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny górnej po
wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego
PO 4600 100
G.027.N G.27 Naprawa: Proteza robocza z końcówką roboczą całej kończyny
górnej po wyłuszczeniu w obrębie stawu barkowego
PO 1380 100
H.028.00 H.28 Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) –
dla dorosłych
PO 400 90
H.028.00.N H.28 Naprawa: Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem
(typu AFO) – dla dorosłych dla dzieci
PO 120 100
H.028.01 H.28 Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem (typu AFO) –
dla dzieci
PO 400 100
H.028.01.N H.28 Naprawa: Orteza obejmująca goleń i stopę lub ze strzemieniem
(typu AFO) – dla dzieci
PO 120 100
H.029.00 H.29 Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie
czołowej (typu DAFO lub GRAFO) -dorosłych
PO 500 90
H.029.00.N H.29 Naprawa: Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w
płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) – dla dorosłych
PO 150 100
H.029.01 H.29 Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie
czołowej (typu DAFO lub GRAFO) -dzieci
PO 500 100
H.029.01.N H.29 Naprawa: Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w
płaszczyźnie czołowej (typu DAFO lub GRAFO) – dla dzieci
PO 150 100
H.030.00 H.30 Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) – dla dorosłych PO 800 90
H.030.00.N H.30 Naprawa: Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) – dla
dorosłych
PO 240 100
H.030.01 H.30 Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) – dla dzieci PO 800 100
H.030.01.N H.30 Naprawa: Orteza z ujęciem uda, goleni i stopy (typu KAFO) – dla
dzieci
PO 240 100
H.031.00 H.31 Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu
HKAFO) – dla dorosłych
PO 2500 90
H.031.00.N H.31 Naprawa: Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i
stopy (typu HKAFO) – dla dorosłych
PO 750 100
H.031.01 H.31 Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy (typu
HKAFO) – dla dzieci
PO 2500 100
H.031.01.N H.31 Naprawa: Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i
stopy (typu HKAFO) – dla dzieci
PO 750 100
H.032.00 H.32 Orteza odciążająca kończynę dolną – dla dorosłych PO 1000 90
H.032.00.N H.32 Naprawa: Orteza odciążająca kończynę dolną – dla dorosłych PO 300 100
H.032.01 H.32 Orteza odciążająca kończynę dolną – dla dzieci PO 1000 100
H.032.01.N H.32 Naprawa: Orteza odciążająca kończynę dolną – dla dzieci PO 300 100
H.033.01 H.33 Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach skokowych
i kolanowych – dla dzieci
PO 3000 100
H.033.01.N H.33 Naprawa: Orteza reciprokalna z umożliwieniem ruchu w stawach
skokowych i kolanowych – dla dzieci
PO 900 100I.034.00 I.34 Pas biodrowy z szyną lub szynami – dla dorosłych PO 280 90
I.034.00.N I.34 Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub szynami – dla dorosłych PO 84 100
I.034.01 I.34 Pas biodrowy z szyną lub szynami – dla dzieci PO 280 100
I.034.01.N I.34 Naprawa: Pas biodrowy z szyną lub szynami – dla dzieci PO 84 100
I.035.00 I.35 Kosz biodrowy – dla dorosłych PO 400 90
I.035.00.N I.35 Naprawa: Kosz biodrowy – dla dorosłych PO 120 100
I.035.01 I.35 Kosz biodrowy – dla dzieci PO 400 100
I.035.01.N I.35 Naprawa: Kosz biodrowy – dla dzieci PO 120 100
J.036.00 J.36 Orteza stabilizująca staw skokowy – dla dorosłych PO 200 90
J.036.01 J.36 Orteza stabilizująca staw skokowy – dla dzieci PO 200 100
J.037.00 J.37 Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i
stopę – dla dorosłych
PO 300 90
J.037.01 J.37 Orteza sztywna lub półsztywna z tworzywa sztucznego na goleń i
stopę – dla dzieci
PO 300 100
J.038.00 J.38 Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z
regulacją kąta zgięcia – dla dorosłych
PO 350 90
J.038.01 J.38 Orteza stawu kolanowego z ruchomym stawem kolanowym z
regulacją kąta zgięcia – dla dzieci
PO 350 100
J.039.00 J.39 Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z
regulacją zakresu ruchomości – dla dorosłych
PO 700 90
J.039.01 J.39 Orteza stawu kolanowego obejmująca całą goleń i udo, z
regulacją zakresu ruchomości – dla dzieci
PO 700 100
J.040.00 J.40 Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub
stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub
odwiedzenia – dla dorosłych
PO 1450 90
J.040.01 J.40 Orteza jednostronna lub obustronna unieruchamiająca lub
stabilizująca staw biodrowy z regulowanym kątem zgięcia lub
odwiedzenia – dla dzieci
PO 1450 100
J.041.01 J.41 Szyna typu Saint-Germain – dla dzieci PO 50 100
J.042.01 J.42 Szyna Denis-Browna z obuwiem – dla dzieci PO 200 100
J.043.00 J.43 Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta
zgięcia w stawie kolanowym – dla dorosłych
PO 800 90
J.043.01 J.43 Orteza na całą kończynę dolną z ujęciem stopy z regulacją kąta
zgięcia w stawie kolanowym – dla dzieci
PO 800 100
J.044.01 J.44 Orteza odwodząca do leczenia rozwojowej dysplazji stawu
biodrowego – dla dzieci
PO 100 100
K.045.00 K.45 Orteza na rękę i przedramię – dla dorosłych PO 250 90
K.045.00.N K.45 Naprawa: Orteza na rękę i przedramię – dla dorosłych PO 75 100
K.045.01 K.45 Orteza na rękę i przedramię – dla dzieci PO 250 100
K.045.01.N K.45 Naprawa: Orteza na rękę i przedramię – dla dzieci PO 75 100
K.046.00 K.46 Orteza przedramienno–ramienna z ujęciem ręki – dla dorosłych PO 400 90
K.046.00.N K.46 Naprawa: Orteza przedramienno–ramienna z ujęciem ręki – dla
dorosłych
PO 120 100
K.046.01 K.46 Orteza przedramienno–ramienna z ujęciem ręki – dla dzieci PO 400 100
K.046.01.N K.46 Naprawa: Orteza przedramienno–ramienna z ujęciem ręki – dla
dzieci
PO 120 100
L.047.00 L.47 Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu
Stacka i Capenera) – dla dorosłych
PO 160 90
L.047.01 L.47 Orteza ręki stabilizująca lub korygująca (z wyłączeniem aparatu
Stacka i Capenera) – dla dzieci
PO 160 100
L.048.00 L.48 Orteza na rękę i przedramię – dla dorosłych PO 250 90
L.048.01 L.48 Orteza na rękę i przedramię – dla dzieci PO 250 100
L.049.00 L.49 Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki
lub bez – dla dorosłych
PO 600 90
L.049.01 L.49 Orteza stawu łokciowego z regulacją kąta zgięcia z ujęciem ręki
lub bez – dla dzieci
PO 600 100
L.050.00 L.50 Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez – dla dorosłych PO 300 90
L.050.01 L.50 Orteza stawu łokciowego z ujęciem ręki lub bez – dla dzieci PO 300 100
L.051.00 L.51 Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu
„Dessault”) – dla dorosłych
PO 250 90
L.051.01 L.51 Orteza na ramię i bark (z wyłączeniem temblaków i ortez typu
„Dessault”) – dla dzieci
PO 250 100L.052.00 L.52 Orteza na ramię i bark typu „Dessault” – dla dorosłych PO 150 90
L.052.01 L.52 Orteza na ramię i bark typu „Dessault” – dla dzieci PO 150 100
L.053.00 L.53 Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta
odwiedzenia – dla dorosłych
PO 600 90
L.053.01 L.53 Orteza odwodząca stawu barkowego z regulacją kąta
odwiedzenia – dla dzieci
PO 600 100
Ł.054.00 Ł.54 Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu
Jewetta) – dla dorosłych
PO 700 90
Ł.054.00.N Ł.54 Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem
gorsetu typu Jewetta) – dla dorosłych
PO 210 100
Ł.054.01 Ł.54 Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem gorsetu typu
Jewetta) – dla dzieci
PO 700 100
Ł.054.01.N Ł.54 Naprawa: Gorset odciążająco-stabilizujący (z wyłączeniem
gorsetu typu Jewetta) – dla dzieci
PO 210 100
Ł.055.01 Ł.55 Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz – dla dzieci PO 1600 100
Ł.056.00 Ł.56 Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa – dla dorosłych PO 400 90
Ł.056.00.N Ł.56 Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa – dla dorosłych PO 120 100
Ł.056.01 Ł.56 Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa – dla dzieci PO 400 100
Ł.056.01.N Ł.56 Naprawa: Orteza tułowia lędźwiowo-krzyżowa – dla dzieci PO 120 100
M.057.00 M.57 Gorset stabilizująco-unieruchamiający – dla dorosłych PO 260 90
M.057.01 M.57 Gorset stabilizująco-unieruchamiający – dla dzieci PO 260 100
M.058.00 M.58 Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę – dla
dorosłych
PO 100 90
M.058.01 M.58 Pas stabilizujący odcinek lędźwiowo-krzyżowy lub miednicę – dla
dzieci
PO 100 100
M.059.00 M.59 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub
fiszbinami – dla dorosłych
PO 400 90
M.059.01 M.59 Orteza (sznurówka) tułowia sztywna wysoka ze stalkami lub
fiszbinami – dla dzieci
PO 400 100
M.060.00 M.60 Orteza (sznurówka) lędźwiowo–krzyżowa ze stalkami lub
fiszbinami – dla dorosłych
PO 200 90
M.060.01 M.60 Orteza (sznurówka) lędźwiowo–krzyżowa ze stalkami lub
fiszbinami – dla dzieci
PO 200 100
M.061.00 M.61 Kołnierz sztywny – dla dorosłych PO 80 90
M.061.01 M.61 Kołnierz sztywny – dla dzieci PO 80 100
M.062.00 M.62 Kołnierz półsztywny – dla dorosłych PO 35 90
M.062.01 M.62 Kołnierz półsztywny – dla dzieci PO 35 100
M.063.00 M.63 Półgorsetowa orteza szyjna – dla dorosłych PO 200 90
M.063.01 M.63 Półgorsetowa orteza szyjna – dla dzieci PO 200 100
N.064.00 N.64 But na stopę o różnym zniekształceniu – dla dorosłych PO 155 70
N.064.01 N.64 But na stopę o różnym zniekształceniu – dla dzieci PO 155 100
N.065.00 N.65 But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej – dla dorosłych PO 210 70
N.065.01 N.65 But wyrównujący skrócenie kończyny dolnej – dla dzieci PO 210 100
N.066.00 N.66 But przy amputacji w obrębie stopy – dla dorosłych PO 155 70
N.066.01 N.66 But przy amputacji w obrębie stopy – dla dzieci PO 155 100
N.067.00 N.67 But do ortezy obejmującej stopę – dla dorosłych PO 210 70
N.067.01 N.67 But do ortezy obejmującej stopę – dla dzieci PO 210 100
N.068.00 N.68 But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę – dla
dorosłych
PO 100 70
N.068.01 N.68 But do pary przy zaopatrzeniu jednoczesnym na chorą stopę – dla
dzieci
PO 100 100
O.069 O.69 Rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości
bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 20 mmHg
SP 400 70
O.070 O.70 Nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez
zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHg
SP 800 70
P.071.00.B P.71 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do bliży dorośli SO 25 70
P.071.01.B P.71 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do bliży dzieci SO 25 100
P.072.00.D P.72 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do dali dorośli SO 25 70
P.072.01.D P.72 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr- do dali dzieci SO 25 100P.073.00.B P.73 sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do bliży dorośli SO 50 70
P.073.01.B P.73 sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do bliży dzieci SO 50 100
P.074.00.D P.74 sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr- do dali dorośli SO 50 70
P.074.01.D P.74 sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr-do dali dzieci SO 50 100
P.073.00.B1 P.73 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do bliży dorośli SO 50 70
P.073.01.B1 P.73 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do bliży dzieci SO 50 100
P.074.00.D1 P.74 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do dali dorośli SO 50 70
P.074.01.D1 P.74 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do dali dzieci SO 50 100
P.073.00.B1.PRP.73 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do bliży dla
dorosłych, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną
SO 50 70
P.073.01.B1.PRP.73 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do bliży dla dzieci,
w tym soczewka z mocą pryzmatyczną
SO 50 100
P.074.00.D1.PRP.74 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do dali dla
dorosłych, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną
SO 50 70
P.074.01.D1.PRP.74 sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr – do dali dla dzieci, w
tym soczewka z mocą pryzmatyczną
SO 50 100
P.075 P.75 Soczewka kontaktowa twarda SO 500 70
P.076 P.76 Soczewka kontaktowa miękka SO 150 70
P.077.00 P.77 Epiproteza oka – dla dorosłych SO 800 100
P.077.01 P.77 Epiproteza oka – dla dzieci SO 800 100
P.078.00 P.78 Proteza oka – dla dorosłych SO 700 100
P.078.01 P.78 Proteza oka – dla dzieci SO 700 100
P.079 P.79 Lupa SO 80 100
P.080 P.80 Monookular SO 350 100
P.081 P.81 Okulary lupowe SO 350 100
P.082 P.82 Okulary lornetkowe do bliży SO 350 100
P.083 P.83 Okulary lornetkowe do dali SO 350 100
P.084.00 P.84 Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy
jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na
przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu –
pacjenci powyżej 26 rż.
AS 1000 70
P.084.01 P.84 Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy
jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na
przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu –
pacjenci do ukończenia 26 rż.
AS 2000 100
P.085.00 P.85 Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym
ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo
kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów
słuchowych mocowanych na stałe – pacjenci powyżej 26 rż.
AS 1800 70
P.085.01 P.85 Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym
ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo
kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów
słuchowych mocowanych na stałe – pacjenci do ukończenia 26 rż.
AS 1800 100
P.086.00 P.86 Wkładka uszna wykonana indywidualnie – pacjenci powyżej 26 rż. AS 50 100
P.086.01 P.86 Wkładka uszna wykonana indywidualnie – pacjenci do ukończenia
26 rż.
AS 60 100
P.087.01 P.87 Systemy wspomagające słyszenie AS 5500 50
P.088 P.88 Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę) SP 1600 100
P.089 P.89 Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem SP 150 100
P.090 P.90 Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych
do 180 sztuk
SP 0,8 100
P.091.01 P.91 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk
(obejmujące wkłucie, łącznik i dren) -pacjenci do ukończenia 26
rż.
SP 30 100
P.091.00 P.91 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk
(obejmujące wkłucie, łącznik i dren) – pacjenci powyżej 26 rż.
SP 30 70P.091.02 P.91 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk
(obejmujące wkłucie, łącznik i dren) – kobiety ciężarne
SP 30 100
P.092 P.92 Proteza piersi SP 280 100
P.093 P.93 Peruka SP 250 100
P.094 P.94 Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk SP 4 70
P.095 P.95 Cewniki urologiczne do 4 sztuk SP 4 70
P.096 P.96 Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w
równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki
urologiczne
SP 0,8 70
P.097 P.97 Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk SP 6,5 100
P.098 P.98 Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku
nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt
urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.)
SP 120 100
P.099.I P.99 Sprzęt stomijny – stomia na jelicie cienkim (ileostomia) SP 400 100
P.099.K P.99 Sprzęt stomijny – stomia na jelicie grubym (kolostomia) SP 300 100
P.099.U P.99 Sprzęt stomijny – stomia na układzie moczowym (urostomia) SP 480 100
P.100.PM P.100 N – Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamienniki do 60
sztuk miesięcznie
SP 77 100
P.101.PM P.101 Z – Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamienniki do 60
sztuk miesięcznie
SP 90 70
P.102.00 P.102 Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego
(obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) –
dla dorosłych
SP 2100 90
P.102.01 P.102 Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego
(obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) –
dla dzieci
SP 2100 100
P.103 P.103 Nebulizator (generator aerozolu)lub głowica do inhalatora
membranowego
SP 150 100
P.104 P.104 Sprężarka powietrza lub inhalator membranowy SP 800 100
P.105 P.105 Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego –
urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne
ciśnienie wydechowe
SP 200 100
P.106 P.106 Pończocha kikutowa – po pełnej amputacji lub w przypadku
wrodzonego braku w obrębie stopy do 12 sztuk
PO 220 100
P.107 P.107 Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego
braku w obrębie podudzia do 12 sztuk
PO 240 100
P.108 P.108 Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego
braku w obrębie uda do 12 sztuk
PO 240 100
P.109 P.109 Majteczki – po wyłuszczeniu lub w przypadku wrodzonego braku w
stawie biodrowym do 12 sztuk
PO 360 100
P.110 P.110 Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego
braku w obrębie przedramienia do 12 sztuk
PO 180 100
P.111 P.111 Pończocha kikutowa – po amputacji lub w przypadku wrodzonego
braku w obrębie ramienia do 12 sztuk
PO 120 100
P.112 P.112 Pończocha kikutowa – po pełnej amputacji lub w przypadku braku
kończyny górnej do 12 sztuk
PO 144 100
P.113 P.113 Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny SP 80 70
P.114 P.114 Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny SP 100 70
P.115 P.115 Pas brzuszny SP 100 70
P.116 P.116 Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna SP 500 70
P.117 P.117 Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy
piankowych)
SP 400 70
P.118 P.118 Kula łokciowa ze stopniową regulacją PO 30 70
P.119 P.119 Kula łokciowa z podparciem na przedramieniu PO 140 70
P.120 P.120 Kula pachowa PO 40 70
P.121 P.121 Trójnóg albo czwórnóg PO 75 70
P.122 P.122 Laska dla niewidomych (biała) PO 100 100
P.123 P.123 Balkonik albo podpórka ułatwiająca chodzenie PO 240 70
P.124.01 P.124 Balkonik specjalny dla dzieci z odciążeniem tułowia,
umożliwiający przemieszczanie się – dla dzieci
PO 600 100
P.125 P.125 Pionizator PO 2 000 100
P.125.N P.125 Naprawa: Pionizator PO 600 100
P.126.01 P.126 Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji
siedzącej i leżącej z funkcją transportową – dla dzieci
PO 3 200 100P.126.01.N P.126 Naprawa: Urządzenie multifunkcyjne: funkcja pionizacji,
stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową dla
dzieci
PO 960 100
P.127. P.127 Wózek inwalidzki ręczny PO 600 100
P.127.N P.127 Naprawa: Wózek inwalidzki ręczny PO 180 100
P.128.01 P.128 Wózek inwalidzki dziecięcy – dla dzieci PO 600 100
P.128.01.N P.128 Naprawa: Wózek inwalidzki dziecięcy – PO 180 100
P.129.00 P.129 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem
szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie
poruszających się na wózku – dla dorosłych
PO 1 700 100
P.129.00.N P.129 Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z
systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób
samodzielnie poruszających się na wózku – dla dorosłych
PO 510 100
P.129.01 P.129 Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem
szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie
poruszających się na wózku – dla dzieci
PO 1 700 100
P.129.01.N P.129 Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z
systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób
samodzielnie poruszających się na wózku -dla dzieci
PO 510 100
P.130.00 P.130 Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego
toaletowego) – dla dorosłych
PO 3 000 100
P.130.00.N P.130 Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka
inwalidzkiego toaletowego) – dla dorosłych
PO 900 100
P.131.01 P.131 Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka
inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci
PO 3 000 100
P.131.01.N P.131 Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem
wózka inwalidzkiego toaletowego) – dla dzieci
PO 900 100
P.132.01 P.132 Siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę PO 700 100
P.133.01 P.133 Pełzak do raczkowania PO 120 100

Komentowanie zamknięte